یک کوله بار از خاطرات سبز

فرهاد دستنبو,Farhad Dastanboo


"برکات" از ابتکارات فرهاد بود

سرهنگ بازنشسته خسرو جهانی

سروان فرهاد دستنبو تازه از رادار به سایت های موشکی هاوک مأمور شده بود ، تا با عملکرد اتاق جنگ سامانه موشکی آشنا شود (اکثر افسران رادار برابر زمانبندی به سامانه هاوک مأمور می شدند) او به من (که در آن زمان دارای درجه ستوانی بوودم) پیشنهاد کرد صندوقی به نام "برکات" ایجاد و فردی را مسئول آن کنیم تا از همه کارکنان مبلغی بگیرد و این مبلغ صرف مشکلات مارمنان وظیفه شود و خودش اولین نفری بود که با پرداخت دو هزار تومان (در سال 61 ، دو هزار تومان پول زیادی بود.) به این صندوق کمک کردو این کار تا سال 63 انجام می شد و به سربازان پدافند به خصوص به سربازان متأهل و دارای فرزند در رفتن به مرخصی ، بیماری و ... کمک می کرد.

از جمله اینکه در اواخر سال 62 به یکی از سربازان وظیفه که 28 سال سن داشت و 4 سال دختر خانمی را عقد کرده بود و به لحاظ مالی توانایی برگزاری مراسم عروسی را نداشت ازصندوق "برکات" سایت موشکی 8 هزار تومان به او هدیه دادیم و با دادن 20 روز مرخصی ، این سرباز توانست مراسم ازدواج و عروسی خود را درشهرستان سنقر استان کرمانشاه برگزار کند و همچنین 2 نفر به نمایندگی از طرف رزمندگان پدافند هوایی در مراسم وی شرکت کردند و از طرف سایت هزار و پانصد تومان به عروس خانم و پانصد تومان به آقای داماد هدیه دادند.

این از ابتکارات و فکر خلاق شهید والامقام و همشهری عزیزم شهید سرلشکر فرهاد دستنبو بود.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

دانلود متن

Word    PDF


فرهاد دستنبو,Farhad Dastanboo

فرهاد دستنبو,Farhad Dastanboo